Производство на Басейни, Резервоари,    Биологични пречиствателни станции

"Кобо Б" ООД извърши зададените поръчки с голям професионализъм, спазвайки нашите изисквания и срокове на изпълнение. Успешната съвместна работа с фирма "Кобо Б" ООД ни дава основание да дадем висока оценка на обслужването и срока на изпълнение на поръчките и да я препоръчаме като коректен, надежден и компетентен партньор.

Георги Герганов,
Управител Стимекс ООД

Биотехнологии за водното стопанство

Фирма КОБО предлага биопродукти, които са най-добрата алтернатива на съществуващите химически препарати, защото отстраняват органичните замърсители ефективно и безопасно. Това ги прави предпочитаният избор при работа с замърсявания от органичен характер.

Ето и нашите предложения за водно стопанство:

АКУА – 3004

„АКУА – 3004” е комбинация от бактерии и минерални компоненти. Минералните компоненти подпомагат коагулирането и флокулирането на суспендираните частици, което води до проясняване на водата само няколко дни след започване на обработката. Микроорганизмите в „АКУА – 3004” подпомагат за намаляване обема на мътилката, подхранват водата с минерални елементи, подобряват физикохимичните характеристики на водата.

АКУА – 3006

„АКУА – 3006” е природен, нетоксичен биологичен продукт, предназначен за разграждане на неусвоените и излишните хранителни вещества в замърсени води. Когато продукта се добави в езеро, развъдник за риба или друг водоем, микроорганизмите в „АКУА – 3006” започват да се размножават като усвояват излишната храна и растителен материал. Това води до получаването на чиста вода, намалена миризма и възстановена екосистема. „АКУА – 3006” е нетоксичен за хора, риби, полезните организми в средата.

АКУА – 1010

„АКУА – 1010” е специално приготвена смес от щамове на микроорганизми за нитрификация: Nitrosomas и Nitrobacter. Продукта е приложим при аеробни системи и е доказан при установяването на нитрификация в активен шлам, лагуни и инсталации в рафинерии, стоманодобивни и химически предприятия, предприятия за обработка на храни и учреждения, където се провеждат процеси на възстановяване.


Вижте още за биопродуктите на КОБО:
Биотехнологии за пречиствателни станции
Биотехнологии за дома
Биотехнологии за водното стопанство
Биотехнологии за селското стопанство

Офис на КОБО

1510 гр.София
ул. Христаки Павлович 15,
(на ъгъла с ул. Петрохан)

Тел./факс 02 945 40 07
моб. 0888 636 084
моб. 0888 493 306
E-mail:   

Facebook
» Контактна форма1510 София, ул.Васил Петлешков 20    Тел./факс +359(2)9454007     Моб. 0888 493306     E-mail:

КОБО-Б ООД 2018.    Всички права запазени