Производство на Басейни, Резервоари,    Биологични пречиствателни станции

Кобо Б ООД изпълни своите ангажименти в срок с изключителен професионализъм.
Съвместна дейност ни дава увереност, че фирма Кобо Б ООД е надежден и коректен партньор, с който ще продължим сътрудничеството си и в бъдеще.

Генко Генов,
Изпълнителен Директор ЗМБГ АД

Поддръжка

Полистоунът няма специални изисквания за поддръжка. Материалът е изключително гладък (не се пързаля), което не позволява на микроводораслите да се задържат по стените на басейна. Лесно се почистват отлаганията от плажни масла и нечистотии по водолинията.


Може да свалите информацията от тази страница в PDF формат:
Ръководство за поддържане водата в плувни басейни

Филтрация на водата

Къпещите се, вятърът, както и дъждът внасят във водата на басейна прах и замърсители, които влошават качествата на водата и стават храна за бактериите и водораслите. Филтрацията помага да се елиминира голяма част от праха, който попада в басейна, прави водата чиста и прозрачна, затова едно от основните изисквания е целият обем на водата да се филтрира поне веднъж на денонощие.

Дезинфекция на водата

Дори когато водата е чиста и прозрачна, в нея все още може да има вируси и бактерии, които разпространяват болести и зарази. Това именно, е една от главните прични за необходимостта от дезинфекция на водата до пълното унищожаване на всички микроорганизми. Когато към водата се добави хлор, част от него премахва замърсителите, а останалата част остава в басейна под формата на остатъчен хлор, който е готов да реагира срещу нови замърсители, внесени от къпещите се, вятъра и.т.н.Този хлор се нарича Свободен Остатъчен Хлор. За да се осигури досатъчно ниво на дезинфекция, нивото на Свободния Остатъчен хлор във водата трябва да се поддържа в границите 0,5-2гр/куб.м. Вода.
Необходимостта от добавяне на хлор варира зависимост от температурата, слънчевата светлина и броя на къпещите се. Ето защо е необходимо да се измерва нивото на хлора ежедневно с помощта на тестер за хлор и рН.

Обем на басейна

Преди да започнете третирането на вашия басейн, трябва точно да знаете неговия капацитет. Това ще ви даде точна представа за количествата химикали, които трябва да добавяте.

КОБО - Квадратен тип басейн Квадратен или правоъгълен
Дълж.(м.) X Шир.(м.) X средна дълб.(м.)= Обем на басейна (куб.м.)
КОБО - Овален тип басейн Овален
Дълж.(м.) X Шир.(м.) X средна дълб.(м.) X 0,89 = Обем на басейна (куб.м.)
КОБО - Кръгъл тип басейн Кръгъл
Дълж.(м.) X Шир.(м.) X средна дълб.(м.) X 078 = Обем на басейна (куб.м.)


Третиране на водата

За да имате кристално чиста и дезинфекцирана вода, препоръчваме следното третиране:
Първоначално третиране
Извършете шоково хлориране с CTX200/GR с доза 15гр/куб.м. или СТХ300 доза Югр/куб.м., като го добавите директно в скимерите или компенсаторния резервоар на вашия басейн. За да бъде завършено първоначалното третиране, добавете препарат против водорасли"алгецид" CTX500/S (1л/100куб.м.) или СТХ60-"алгецид с изсветлител" (2л/100куб.м.)
Поддържащо третиране
Най-лесният начин за поддръжка на водата е с помощта на стабилизирани 90%-хлорни таблети СТХ370 (1табл./20куб.м. седмично) или с Триплекс таблети, съдържащи хлор, алгецид и коагулант СТХ392 (1 табл./7куб.м. седмично). Таблетите се поставят в скимерите или в кошче за хлор. Периодично се проверява състоянието на таблетите и се заменят след като се разтворят напълно.
Ако използвате СТХ370, поне веднъж седмично трябва да добавяте алгецид СТХ60 (0,5л./100куб/м.) или CTX500/S (0,25л./100куб.м.)

Предпазни мерки

 1. Никога не смесвайте продуктите. Прибавете към водата в басейна първо единия, а след това другия продукт,за да избегнете евентуална реакция между тях.
 2. Когато разтваряте определен продукт в даден съд, първо напълнете съда с вода и после прибавете химикала, никога обратното.
 3. Съхранявайте Химикалите добре затворени,в сухи и защитени от топлина помещения,извън достъпа на деца.
 4. В случай на контакт с очите, изплакнете незабавно с много вода и потърсете медицинска помощ.

Пускане на басейна в експлоатация

В началото на сезона, басейнът трябва да бъде пуснат в експлоатация, при което е важно е да се следват определени процедури,за да бъдат избегнати проблемите по време на активниясезон. А именно:

 1. Уверете се, че оборудването на вашия басейн (помпа, филтър, и.т.н.) функционира правилно.
 2. Ако е необходимо, изпразнете басейна и почистете стените и дъното с СТХ51 (анти калций). Тази процедура трябва да бъде извършена по време, когато слънчевата светлина е слаба, за да останат стените и дъното влажни. След като навлажните повърхността, оставете продукта да действа в продължение на ЗОмин.
 3. След като почистите стените и дъното, напълнете басейна с вода.
 4. Извършете шоково хлориране с CTX200/GR (доза 15гр/куб.м). или СТХ300 (доза 15гр/куб.м) като го добавите директно в скимерите или компенсаторния резервоар на вашия басейн. Ако вашият басейн се пълни за повече от един ден, се препоръчва пропорционално добавяне на химикалите за да се избегне развитието на водорасли.
 5. Проверете нивото на рН в басейна и ако е необходимо го регулирайте в границите 7,2-7,6 с помощта на СТХ10(рН"-") и СТХ20(рН "+"]
 6. Приложете Програмата за поддържане на водата.

Програмата за поддържане на водата

Тайната за поддържане на водата във вашия басейн в перфектно състояние е в прилагането на превантивни мерки.

ЕЖЕДНЕВНО:

 1. Измервайте нивото на рН на водата и ако е необходимо, го регулирайте в границите 7,2-7,6
 2. Измервайте нивото на Свободния Остатъчен Хлор във водата, като го поддържате в границите 0,5-2гр/куб.м.
 3. Почиствайте басейна от механични замърсители (листа, насекоми, пясък и.т.н)

ЕЖЕСЕДМИЧНО:

 1. Почиствайте кошничките на скимерите и
 2. Почиствайте с четка стените и дъното.
 3. Почиствайте предфилтъра на помпата.
 4. Сменяйте таблетите СТХ370 или СТХ392.
 5. Прибавяйте необходимото количество алгецид СТХ60 или CTX500/S.

СЛЕДЕТЕ:

 1. Нивото на водата в басейна.
 2. Когато доливате нова вода, веднага след това измерете нивото на Хлор и рН и ги регулирайте,ако е необходимо.
 3. При валежи увеличавайте нивото на хлора и алгецида.

Зазимяване на басейна

Когато активният сезон приключи, продължете програмата за поддържане на водата, докато темепературата на водата падне под 15 градуса (Целзий). Това е момента, когато басейнът трябва да бъде зазимен.

 1. Почистете добре басейна с помощта на подочистачката.
 2. Извършете шоково третиране с CTX200/GR (доза 15гр/куб.м).
 3. Проверете нивото на рН в басейна и ако е необходимо, го регулирайте в границите 7,2-7,6
 4. Оставете филтрацията включена.
 5. На другия ден, добавете СТХ550-препарат за зазимяване (доза 5л./100куб.м)
 6. Оставете филтрацията включена за още 8 часа, за да се разпредели равномерно продукта.
 7. На следващия ден, изсипете във филтъра СТХ55, оставете препарата да действа в продължение на няколко часа при спряна филтрация. След това задължително включете системата в режим промивка.
 8. В места със студен климат, източете басейна до ниво под скимерите, като предпазна мярка срещу леда. В места с по-мек климат, оставете нормално нивото на водата и включвайте филтрацията периодично.
 9. Повторете третирането с СТХ550-препарат за зазимяване (доза 5л./Ю0куб.м)

Препдазване от водорасли

Водораслите са едноклетъчни организми, които се развиват и размножават много бързо във водата, особено при по-висока температура. Спорите на водораслите се внасят във водата от вятъра, дъжда и др. За да се предотврати тяхното развитие, освен дезинфектант трябва да се използва и алгецид СТХ60 или CTX500/S.

pH

рН - то (водородният показател) на водата показва нивото на нейната киселинност или алкалност. Във водата на плувните басейни,нивото на рН трябва да се поддържа в границите 7,2-7,6. В тези граници системата работи оптимално. Също така това е най-доброто рН за очите и кожата на плуващите. За да запазите рН-то в тези граници, проверявайте неговото ниво всеки ден с помощта на тестер и ако е необходимо го регулирайте в границите 7,2-7,6 с помощта на СТХ10(рН "-") и СТХ20(рН "+").

Проблеми и решения

Имате проблем с басейна ? Нека ви помогнем. Изберете тип на проблема от менюто по-долу:

Офис на КОБО

1510 гр.София
ул. Христаки Павлович 15,
(на ъгъла с ул. Петрохан)

Тел./факс 02 945 40 07
моб. 0888 636 084
моб. 0888 493 306
E-mail:   

Facebook
» Контактна форма

» Проблеми с басейна ?1510 София, ул.Васил Петлешков 20    Тел./факс +359(2)9454007     Моб. 0888 493306     E-mail:

КОБО-Б ООД 2018.    Всички права запазени