Производство на Басейни, Резервоари,    Биологични пречиствателни станции

Кобо Б ООД изпълни своите ангажименти в срок с изключителен професионализъм.
Съвместна дейност ни дава увереност, че фирма Кобо Б ООД е надежден и коректен партньор, с който ще продължим сътрудничеството си и в бъдеще.

Генко Генов,
Изпълнителен Директор ЗМБГ АД

Продукти от КОБО


Биофилтри Матала от КОБО-Б

Биофилтри Матала

Биофилтрите MATALA позволяват получаването на оптимална екосистема. С комбинирането на различни плътности се създава диференцирано механично и биологично филтриране. Биофилтрите Матала имат голяма площ за оптимално напластяване на бактериите. Голямата си площ и различните плътности увеличават стабилен растеж на бактериите. Съчетавайки филтри с различна плътност може да създаде уникална филтрираща система за нашите нужди.

Биофилтър Matala® е триизмерна филтрация изградена от материал с обем на порите от 92 - 94%. В зависимост от вида на филтъра, тяхната специфична площ е 150-760 m2/m3, влакната са с диаметър - 0,45 - 1,9 мм. Различните плътности ни дават възможност да се съчетаят в последователност или поотделно и да се създадат уникални филтри за нашите нужди.

Изборът на вида на материала, се определя от характеристиките на замърсената вода на входа и на необходимото качество на пречистване на водата.

Предимства:

 • Биофилтър Matala® е модерен триизмерен филтър, които създава оптимална екосистема;
 • Биофилтърът Matala® представлява триизмерна структура от пластмаса с голяма повърхност за оптимално напластяване на бактериите;
 • Биофилтърът Matala® се предлагат се в 4 различни плътности на филтриращият материал за създаване на диференцирано механично и биологично филтриране;
 • Биофилтърът Matala® има голямото разнообразие от повърхности ,които увеличават стабилния растеж на бактериите;
 • Биофилтър Matala® има добър дебит на водата за филтрация, което се дължи на голямото пространство на повърхността;
 • Биофилтътрът Matala® е много устойчив на задръстване;
 • Биофилтър Matala® има лесна поддръжка;
 • Биофилтърът Matala® е изработен от полипропилен, който притежава комбинацията от изключителни физични, химични и термични качества. Този материал има ниска плътност, доста добра твърдост и изключителна устойчивост на химикали;
 • Биофилтър Matala® е лесно обработваем;
 • Биофилтър Matala® е удароустойчив;
 • Биофилтрите Matala® са изработени от нетоксични материали;
 • Биофилтрите Matala® имат ниско тегло в сравнение с пясъчният филтър
Офис на КОБО

1510 гр.София
ул. Христаки Павлович 15,
(на ъгъла с ул. Петрохан)

Тел./факс 02 945 40 07
моб. 0888 636 084
моб. 0888 493 306
E-mail:   

Facebook
» Контактна форма1510 София, ул.Васил Петлешков 20    Тел./факс +359(2)9454007     Моб. 0888 493306     E-mail:

КОБО-Б ООД 2018.    Всички права запазени