Производство на Басейни, Резервоари,    Биологични пречиствателни станции

За този период от съвместната ни работа можахме да се убедим и многократно да потвърдим становището си, че КОБО-Б ООД е лоялен и надежден партньор. Считаме,че това е фирма с много добра ресурсна обезпеченост и възможности, и успешно би се справила с възложените й поръчки.

Светослав Николов,
Управител АКВАПРО ООД

Продукти от КОБО


Пречиствателни станции за отпадни води от КОБО-Б

Пречиствателните станций от типа MCA се произвеждат в шест разновидности от MČA6 до MČA35, от листов полипропилен, чрез заваряване. За изработването на пречиствателните станции използваме технологията и дългогодишният опит на чешката фирма „Ekosystem” s.r.o.

Пречиствателните станции са конструирани като самоносещи кръгли резервоари, разделени на три части: първичен резервоар(1), активатор (биобасейн)(2), утаителен резервоар(3).

Пречистването е разработено по класическа технология с активна аерация на хетеротрофна биомаса и активирана утайка в технологичния процес. Станциите MČA работят на принципа на продължителната аерация с ниско натоварване на стабилизираната активна утайка.

Отпадъчните води вливащи се в пречиствателната станция попадат в първичния  резервоар(1), където е интензивно аерирана  и разбърквана,  така се получава смилане на входните по-груби замърсители. От основния резервоар отпадъчната вода се изпомпва  с въздушна помпа (8) в активатора(2), която е защитена с разделителна решетка(10), прихващаща не смлените вещества. Чрез препомпване, по време на нисък приток  се получава понижение на нивото в първичения резервоар и така се образува акумулиращо пространство за регулиране на ударен приток.

В активатора(2) протича биологично пречистване на отпадъчните води  с активация на утайката. Въздухът се подава от аериращ елемент за фини мехурчета(7) и чрез интензивно аериране се получава разбъркване и окисляване. По този начин се получава разлагане на органичните вещества, а така също и нитрификация. В случай, когато притокът на въздух е регулиран по време, се получава период без аериране и частична денитрификация. Активираната смес с пневматична  помпа(9) се препомпва  в резервоара за утайка(3). В него се получава сепарация на активната утайка от пречистената вода. Тя преминава през филтър MATALA(20), през мястото за вземане на проби(19) и се оттича в изходната тръба.

 Като източник на въздух за активирането и движението на пневматичните помпи е използван въздушен мембранен компресор(4), разположен в пластмасова кутия(13) отстрани на пречиствателната станция. Регулирането на въздуха се осигурява от ръчен въздушен разпределител(16). Времевия режим за подаване на въздух(аериране) и хода на помпите се ръководи от комутиращ часовник (15).

Конструкцията на станциите MČA отговаря на всички определени изисквания, изпитателни методи, означения и оценки на съответствието за монтирани на място пречиствателни станции за битови отпадни води, които се прилагат за групи до 40 еквивалентни обитатели по хармонизирана норма ČSN EN 12566-3.

Монтаж на пречисвателните станции от този тип: http://www.kobo.bg/Stations_Mounting.php
Офис на КОБО

1510 гр.София
ул. Христаки Павлович 15,
(на ъгъла с ул. Петрохан)

Тел./факс 02 945 40 07
моб. 0888 636 084
моб. 0888 493 306
E-mail:   

Facebook
» Контактна форма1510 София, ул.Васил Петлешков 20    Тел./факс +359(2)9454007     Моб. 0888 493306     E-mail:

КОБО-Б ООД 2018.    Всички права запазени