Производство на Басейни, Резервоари,    Биологични пречиствателни станции

"Кобо Б" ООД извърши зададените поръчки с голям професионализъм, спазвайки нашите изисквания и срокове на изпълнение. Успешната съвместна работа с фирма "Кобо Б" ООД ни дава основание да дадем висока оценка на обслужването и срока на изпълнение на поръчките и да я препоръчаме като коректен, надежден и компетентен партньор.

Георги Герганов,
Управител Стимекс ООД

Продукти от КОБО


Компресори - въздуходувки от КОБО-Б

Мембранните въздуходувки Air Mac се използват, когато има нужда да се аерира при ниско налягане, малка консумация на енергия и е нежелателно замърсяването с масло. Най-голямо приложение имат в локални пречиствателни станции и аквариуми. Те са изградени от  две бобини (електромагнити) между , които е разположен постоянен магнит. Движейки се бобините  създава магнитно поле, което задвижва постоянният магнит и води до движение на мембраната и засмукване и издухване на въздуха.
Офис на КОБО

1510 гр.София
ул. Христаки Павлович 15,
(на ъгъла с ул. Петрохан)

Тел./факс 02 945 40 07
моб. 0888 636 084
моб. 0888 493 306
E-mail:   

Facebook
» Контактна форма1510 София, ул.Васил Петлешков 20    Тел./факс +359(2)9454007     Моб. 0888 493306     E-mail:

КОБО-Б ООД 2018.    Всички права запазени