Производство на Басейни, Резервоари,    Биологични пречиствателни станции

"Кобо Б" ООД извърши зададените поръчки с голям професионализъм, спазвайки нашите изисквания и срокове на изпълнение. Успешната съвместна работа с фирма "Кобо Б" ООД ни дава основание да дадем висока оценка на обслужването и срока на изпълнение на поръчките и да я препоръчаме като коректен, надежден и компетентен партньор.

Георги Герганов,
Управител Стимекс ООД

Пречиствателни станции

Информацията е обновена 09.02.2011г

БПСОВ от типа MČA се изработват по технология на Чешката фирма EKOSYSTEM s.r.o., която има дългогодишен опит в пречистването на води, в шест стандартни размера от MČA6 до MČA35, от хомогенни полипропиленови плочи, чрез заваряване. Конструирани са като самоносещи кръгли резервоари, разделени на три части: първичен резервоар(1), активатор (биобасейн)(2), утаителен резервоар(3).

Пречистването е разнаботено по класическа технология с активна аерация на хетеротрофна биомаса и активирана утайка в технологичния процес. MČA работят на принципа на продължителната аерация с ниско натоварване на стабилизираната активна утайка.

Отпадъчните води вливащи се в пречиствателната станция попадат в първичния  резервоар(1), където е интензивно аерирана  и разбърквана,  така се получава смилане на входните по-груби замърсители. От основния резервоар отпадъчната вода се изпомпва  с въздушна помпа (8) в активатора(2), която е защитена с разделителна решетка(10), прихващаща не смлените вещества. Чрез препомпване, по време на нисък приток  се получава понижение на нивото в първичения резервоар и така се образува акумулиращо пространство за регулиране на ударен приток.Кобо Пречиствателни станции - Фигура 1

В активатора(2) протича биологично пречистване на отпадъчните води  с активация на утайката. Въздухът се подава от аериращ елемент за фини мехурчета(7) и чрез интензивно аериране се получава разбъркване и окисляване. По този начин се получава разлагане на органичните вещества, а така също и нитрификация. В случай, когато притокът на въздух е регулиран по време, се получава период без аериране и частична денитрификация. Активираната смес с пневматична  помпа(9) се препомпва  в резервоара за утайка(3). В него се получава сепарация на активната утайка от пречистената вода. Тя преминава през филтър MATALA(20), през мястото за вземане на проби(19) и се оттича в изходната тръба.

Като източник на въздух за активирането и движението на пневматичните помпи е използван въздушен мембранен компресор(4), разположен в пластмасова кутия(13) отстрани на БПСОВ. Регулирането на въздуха се осигурява от ръчен въздушен разпределител(16). Времевия режим за аериране и хода на помпите се ръководи от комутиращ часовник (15).

Конструкцията на MČA отговаря на всички определени изисквания, изпитателни методи, означения и оценки на съответствието за монтирани на място пречиствателни станции за битови отпадни води, които се прилагат за групи до 40 еквивалентни обитатели по хармонизирана норма ČSN EN 12566-3.Преимущества

  • дълъг живот и надеждност на съоръжението
  • висока ефективност на пречистване
  • ниски капиталовложения
  • ниски експлоатационни разходи
  • опростено техническо обслужване
  • лесен монтаж


Вижте още:
Приложение
Монтаж
Гаранция и Сервиз

Офис на КОБО

1510 гр.София
ул. Христаки Павлович 15,
(на ъгъла с ул. Петрохан)

Тел./факс 02 945 40 07
моб. 0888 636 084
моб. 0888 493 306
E-mail:   

Facebook
» Контактна форма1510 София, ул.Васил Петлешков 20    Тел./факс +359(2)9454007     Моб. 0888 493306     E-mail:

КОБО-Б ООД 2018.    Всички права запазени