Производство на Басейни, Резервоари,    Биологични пречиствателни станции

За този период от съвместната ни работа можахме да се убедим и многократно да потвърдим становището си, че КОБО-Б ООД е лоялен и надежден партньор. Считаме,че това е фирма с много добра ресурсна обезпеченост и възможности, и успешно би се справила с възложените й поръчки.

Светослав Николов,
Управител АКВАПРО ООД

Пречиствателни станции до 2500 жители еквивалент

Произвеждат се пречиствателните станции EKOKOM предназначени за пречистване на отпадъчни води от малки източници на замърсяване, в обем 75 – 2500 еквивалентни жители (EЖ). Подходящи за пречистване на отпадъчни води от ресторанти, вилни селища и къмпинги, хотели, бензиностанции, жилищни обекти.

Технологията е основана на стандартните технологични (конвенционални) схеми. Пречиствателните станции EKOKOM работят в режим на “продължителна аерация“.

Тази технологична схема може лесно да бъде модифицирана в зависимост от характера на отпадъчните води или според изискванията на клиента, така че да се постигне възможно най-добър ефект. Пречиствателната станция може да бъде допълнена с помпена станция, изравнителен резервоар, механизирана решетка, пясъкоуловител, мазниноуловител или дозаторна система за отстраняване на фосфора. В пречиствателните съоръжения с малък капацитет е възможно обединяването на първичния утаител със силоза за стабилизирана активна утайка с цел намаляване на размера на съоръжението.


Офис на КОБО

1510 гр.София
ул. Христаки Павлович 15,
(на ъгъла с ул. Петрохан)

Тел./факс 02 945 40 07
моб. 0888 636 084
моб. 0888 493 306
E-mail:   

Facebook
» Контактна форма1510 София, ул.Васил Петлешков 20    Тел./факс +359(2)9454007     Моб. 0888 493306     E-mail:

КОБО-Б ООД 2017.    Всички права запазени