Производство на Басейни, Резервоари,    Биологични пречиствателни станции

"Кобо Б" ООД извърши зададените поръчки с голям професионализъм, спазвайки нашите изисквания и срокове на изпълнение. Успешната съвместна работа с фирма "Кобо Б" ООД ни дава основание да дадем висока оценка на обслужването и срока на изпълнение на поръчките и да я препоръчаме като коректен, надежден и компетентен партньор.

Георги Герганов,
Управител Стимекс ООД

Пречиствателни станции до 2500 жители еквивалент

Произвеждат се пречиствателните станции EKOKOM предназначени за пречистване на отпадъчни води от малки източници на замърсяване, в обем 75 – 2500 еквивалентни жители (EЖ). Подходящи за пречистване на отпадъчни води от ресторанти, вилни селища и къмпинги, хотели, бензиностанции, жилищни обекти.

Технологията е основана на стандартните технологични (конвенционални) схеми. Пречиствателните станции EKOKOM работят в режим на “продължителна аерация“.

Тази технологична схема може лесно да бъде модифицирана в зависимост от характера на отпадъчните води или според изискванията на клиента, така че да се постигне възможно най-добър ефект. Пречиствателната станция може да бъде допълнена с помпена станция, изравнителен резервоар, механизирана решетка, пясъкоуловител, мазниноуловител или дозаторна система за отстраняване на фосфора. В пречиствателните съоръжения с малък капацитет е възможно обединяването на първичния утаител със силоза за стабилизирана активна утайка с цел намаляване на размера на съоръжението.


Офис на КОБО

1510 гр.София
ул. Христаки Павлович 15,
(на ъгъла с ул. Петрохан)

Тел./факс 02 945 40 07
моб. 0888 636 084
моб. 0888 493 306
E-mail:   

Facebook
» Контактна форма1510 София, ул.Васил Петлешков 20    Тел./факс +359(2)9454007     Моб. 0888 493306     E-mail:

КОБО-Б ООД 2018.    Всички права запазени