Производство на Басейни, Резервоари,    Биологични пречиствателни станции

За този период от съвместната ни работа можахме да се убедим и многократно да потвърдим становището си, че КОБО-Б ООД е лоялен и надежден партньор. Считаме,че това е фирма с много добра ресурсна обезпеченост и възможности, и успешно би се справила с възложените й поръчки.

Светослав Николов,
Управител АКВАПРО ООД

Пречиствателни станции

БПСОВ от типа MCA се произвеждат в шест разновидности от MČA6 до MČA35, от листов полипропилен, чрез заваряване. Конструирани са като самоносещи кръгли резервоари, разделени на три части: първичен утаител(1), биобасейн(2), вторичен утаител(3).

Пречистването на водата е решено по механично биологичен път.

Прочетете повече за Пречиствателните станции на Кобо »Приложение

Биологичните пречиствателни станции за отпадни води (БПСОВ) MČA са предназначени за пречистване на фекални отпадни води от малки източници на замърсяване – еднофамилни къщи, малки жилищни кооперации, пансиони, почивни станции, хотели или малки фабрики. Намират приложение в местности, където няма изградена обществена канализация или е икономически по-изгодно. Тези станции може да се използват като алтернатива и за пречистване на други отпадъчни води с биологично отстранимо замърсяване. Пречистената вода се зауства в подходящ приемник или се използва за напояване.


Вижте още:
Приложение
Монтаж
Гаранция и Сервиз

Офис на КОБО

1510 гр.София
ул. Христаки Павлович 15,
(на ъгъла с ул. Петрохан)

Тел./факс 02 945 40 07
моб. 0888 636 084
моб. 0888 493 306
E-mail:   

Facebook
» Контактна форма1510 София, ул.Васил Петлешков 20    Тел./факс +359(2)9454007     Моб. 0888 493306     E-mail:

КОБО-Б ООД 2018.    Всички права запазени