Производство на изделия от полипропилен и полиетилен чрез заваряване.
Продажба на оборудване, резервни части и консумативи за тези изделия.