Галванични вани

Галваничните вани и галваничните линии се изпълняват по проект на клиента. Необходимо е да се посочи обема, химичния състав и температура на работния електролит. От тези параметри зависи оразмеряването и изчисляването на галваничните вани. Те могат да са свързани една към друга.

Предимства на полипропиленовите вани:

  • висока устойчивост към химикали
  • опростен монтаж, дългосрочна работа
  • възможност да се съедини (завари) към друга вана или елемент от същият материал
  • индивидуални размери
  • лесна поддръжка

За изготвяне на оферта , изпратете запитване на имейла info@kobo.bg

Фирмата ни произвежда галванични вани и галванични линии, които се изпълняват по поръчка и чертежи на клиента. В заданието трябва да бъде посочен обема, химическият състав и температурата на работния флуид (електролит). От тези параметри зависи оразмеряването и изчисляването на галваничната вана. Галваничните вани могат да бъдат изработени в правоъгълна форма с размери зададени от клиента. Към ваните могат да се заварят различни фланци, фитинги, преградни стени, автоматични вентили за контрол на нивото на разтвора и др. Възможно е свързването на отделните галванични вани една към друга. Ако съдът е много голям, технологията дава възможност изграждане на ваната в помещението, където ще се използва.
За изработване на ваните се използва материал полипропилен с дебелина от 4мм до 20мм. Полипропиленовите галванични вани са лесни за поддръжка. Ваните се доставят като готов продукт. При по сложни изделия и тежки условия за работа Кобо-Б ползва проектанските услуги на немският завод Röchling, производител на материалът, с който работим.